Kembali PENDUDUK MENGUNGSI By NAMA DUSUN KENINGAR

NO DESA DUSUN NAMA LOKASI PENGUNGSIAN MAPS HISTORI
1 KENINGAR KENINGAR DIYONO GIMO Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) Maps
2 KENINGAR KENINGAR MARSIYEM Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) Maps
3 KENINGAR KENINGAR MUHSON Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) Maps
4 KENINGAR KENINGAR GIYARTI Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) Maps
5 KENINGAR KENINGAR CACA HENI APRILIYA Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) Maps
6 KENINGAR KENINGAR NGATEMIN Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) Maps
7 KENINGAR KENINGAR ANDINI AYU WITAMA SDN 1 Ngrajek Maps
8 KENINGAR KENINGAR ANANDA DION WITAMA SDN 1 Ngrajek Maps
9 KENINGAR KENINGAR WATINI SDN 1 Ngrajek Maps
10 KENINGAR KENINGAR TEMU Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) Maps
11 KENINGAR KENINGAR SUYATNO SDN 1 Ngrajek Maps